As-salamu alaykum, Welkom in onze webshop.

Algemene voorwaarden

 

DeenDunya garandeert te alle tijde de kwaliteit en goede service van elk geleverd product. De algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle informatie dat op de website staat, enkel met een schriftelijke overeenkomst kan hiervan worden afgeweken.
Verder legt deze algemene voorwaarden juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van ons, gebruikers en klanten van onze
website www.deendunya.nl. Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de
voorwaarden in deze vorm te publiceren. Twijfelt u over uw rechten of plichten? Heeft u een vraag over uw bestelling of levering?
Heeft u vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan vrijblijvend contact op met onze klantenservice. Alles kan in onderling
overleg besproken én opgelost kan worden.

 

Artikel 1 – Prijzen
1.1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van al onze artikelen duidelijk aangegeven in euro met alle taksen en BTW
inbegrepen voor particulieren.
1.2. De prijzen zijn exclusief de verzendkosten.
1.3. De artikelen met de bijbehorende prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van
einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product.
1.4. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen niet de waarde en de kwaliteit van het
artikel. Tevens hebben deze geen invloed op de reeds geplaatste bestellingen.
1.5. Bedrijven en/of wederverkopers kunnen voor inkoop van onze producten een schriftelijke aanvraag indienen via
info@deendunya.nl.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1. Aanbiedingen kunnen niet worden geruild en/of geretourneerd.
2.2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
2.3. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met andere (klanten)kortingen.
2.4. Aanbiedingen hebben geen invloed op de reeds betaalde bestellingen.
2.5. Aanbiedingen kunnen betrekking hebben in de vorm van ‘gratis verzenden’, raadpleeg hiervoor de website.

Artikel 3 – Betaling
3.1. Met IDEAL rekent u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling af. Dit gebeurd op basis van specifieke
beveiligingsmethodes van uw eigen bank en in uw eigen vertrouwde betaalomgeving. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor
eventuele misbruiken en problemen met uw betaling.
3.2. Bij betaling en de ontvangst hiervan, ontvangt u een bevestiging per e-mail van info@deendunya.nl.
3.3. Alle producten blijven eigendom van DeenDunya tot de volledige koopsom definitief ontvangen is.

Artikel 4 – Verzending
4.1. Na ontvangst van betaling wordt de bestelling verzonden.
4.2. Voor de verzending van onze producten, naar welke land dan ook, brengen wij de actuele Nederlands gehanteerde
verzendkosten (PostNL) in rekening. Deze zijn afhankelijk van het gewicht en omvang van de bestelling.
4.3. De verzending gebeurd met PostNL. DeenDunya is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging, beschadiging en/of verlies
van uw pakket door PostNL. Ons streven is om te alle tijde te verzenden met een Track en Trace code, tenzij u hier niet voor
kiest.
4.4. Bij retourneren / ruilen behouden wij het recht om de kosten van verzending in rekening te brengen, tenzij anders

overeengekomen.
4.5. Verzendkosten kunnen vanaf een bepaald minimum bestelbedrag wegvallen, raadpleeg hiervoor de website.

Artikel 5 – Levering
5.1. Onze artikelen worden aangeboden volgens de normen van de Nederlandse en Europese wetgeving. Hoewel we de grootste
zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met alle lokale wetgevingen van alle landen waarnaar we
verzenden, is de klant (koper) verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.
5.2. Afhankelijk van de omvang van de bestelling zal deze verzonden worden in een envelop, brievenbusdoos en/of kartonnen
dozen.
5.2. Een bestelling wordt na betaling binnen 5 werkdagen opgestuurd naar het opgegeven verzendingsadres, met als
uitzondering gepersonaliseerde producten en drukke perioden. Hiervan ontvangt u een bericht met de geschatte leveringsdatum.
De aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
5.3. De verzending wordt per e-mail bevestigd.
5.4. Door het aanvaarden van het pakket, gaat u er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Bij een
probleem hiervan neemt u contact op met onze klantenservice info@deendunya.nl.

Artikel 6 – Annulering, beschadiging, ruilen en/of retourneren
6.1. Op de website wordt de voorraad bijgehouden. Het kan voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is, maar de
website aangeeft dit wel op voorraad te hebben. Mocht dit voorkomen dan neemt de klantenservice contact met u op om aan te
geven wat de verwachte levertijd zal zijn van het product. Mocht de verwachte levertijd niet acceptabel voor u zijn, dan kunt u
de bestelling kosteloos annuleren.
6.2. Bestellingen die niet binnen 30 werkdagen geleverd kunnen worden kunnen te alle tijde kosteloos geannuleerd worden.
6.3. Als uw pakket bij ontvangst beschadigd lijkt / eruit ziet, moet u het pakket weigeren en laten terugsturen naar ons en dit
binnen 48uur te melden bij onze klantenservice info@deendunya.nl.
6.4. Bij het aanvaarden van een beschadigde pakket, kan er geen rechten worden ontleend voor het terugsturen ervan.
6.5. Alle zakelijke (B2B) bestellingen, verpakkingen, eetbare en gepersonaliseerde producten kunnen NIET geruild en/of
geretourneerd worden. Met als uitzondering dat vanuit DeenDunya een fout is gemaakt in de verkregen data van de klant voor
de gepersonaliseerde producten.
6.6. Bij het willen ruilen en/of retourneren van een ontvangen bestelling, behalve in de artikel 6.5 benoemde producten, neemt
u binnen 48uur contact op met onze klantenservice info@deendunya.nl. Hierbij vermeldt u welke producten u wilt ruilen en/of
retourneren en uw factuurnummer. De producten dienen vervolgens binnen 7 werkdagen ongedragen, onbeschadigd, in de
oorspronkelijke onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, in dezelfde doos als de producten in
verstuurd zijn en voldoende gefrankeerd naar ons geretourneerd worden.
6.7. Onvolledige, beschadigde, door u gebruikte of bevuilde producten worden niet teruggenomen en dus niet
geaccepteerd.
6.8. Indien een product geruild wordt voor een product met minder waarde, zal het verschil in aankoopprijs van het product
worden terugbetaald.
6.9. Indien een product geruild wordt voor een product met meer waarde, dient het verschil in aankoopprijs vooraf te worden
voldaan (zie artikel 3 en 4).

6.10. Een overeengekomen terugbetaling gebeurd binnen 10 dagen na bevestiging, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van
levering (verzendkosten vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen, zie artikel 2.5., 4.4. en 4.5.).

Artikel 7 – Garantie
7.1. Alle niet eetbare producten hebben een garantieperiode van een maand, ingaande op de dag van ontvangst van de betaalde
bestelling. Neem hiervoor contact op met de klantenservice info@deendunya.nl.
7.2. Onder de garantie vallen de materiaal- en productiefouten, die middels foto(’s) en/of video beoordeeld is door DeenDunya.
Uitgesloten zijn hierbij de door u veroorzaakte breuk, krassen en/of andere beschadigingen door het gebruik van de producten.
7.3. Indien er aanspraak gemaakt kan worden op de garantieregeling, ontvangt u van DeenDunya het gerepareerde product
retour, een nieuwe product en/of een gelijkwaardig product naar keuze indien het product niet meer beschikbaar en/of
voorradig is.
7.4. Wij verbinden ons ertoe om de garanties, zoals vermeld, zo goed als mogelijk na te leven. Er kan geen
resultaatsverbintenis worden gekoppeld aan deze garanties. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het
toekennen van een schadevergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1. De producten die op de website aangeboden worden worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop.
DeenDunya kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks en/of onrechtstreeks
gebruik van de producten en/of website.
8.2. De informatie op onze website is enkel bedoeld als productomschrijving en niet als advies of als gebruikshandleiding. Wij
besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is.
Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging en/of tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te
verwijderen.
8.3. Indien u de producten koopt omwille van uw gezondheid, raadpleeg dan te alle tijde eerst uw / een arts. De informatie op
deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische
klachten wint u het beste advies in bij uw / een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de
informatie van deze website zonder het advies van uw arts.
8.4. DeenDunya, haar bestuurders en personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou
voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers.
8.5. DeenDunya kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen en/of op de website
voorkomen.
8.6. DeenDunya kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging, beschadiging en/of verlies van uw pakket
door PostNL, dit geldt ook voor zendingen buiten de EU, het transport en de eventuele bijkomende kosten ervan.
8.7. De bestelde producten dient u bij ontvangst verplicht te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk te melden (zie
artikel 6.3).
8.8. DeenDunya is niet aansprakelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldscherm- en technische kwaliteit en/of
(natuurlijk) materiaal. De gepersonaliseerde producten bevatten (natuurlijk) materiaal die uniek zijn in hen kleur, vorm en
omvang. Hierdoor kan het voorkomen dat de bestelde product kan afwijken van de geplaatste productfoto’s op de website en
andere sociaal media kanalen.
8.9. DeenDunya doet haar best om een zo goed mogelijke productfoto te schieten voor een zo duidelijk mogelijk beeld van het
product. Houdt er rekening mee dat dit niet de werkelijke grootte is van het product. De maten zullen te alle tijde in de product
omschrijving vermeld worden. DeenDunya is dan ook niet aansprakelijk voor het verschil tussen foto’s en het werkelijke

product, noch voor gemaakte meetfouten die vermeld staan in de product omschrijving.

Artikel 9 – Overmacht
9.1. DeenDunya heeft in geval van overmacht en onmacht door middel van een schriftelijke mededeling, het recht om een bestelling op te schorten
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Bij opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat DeenDunya
gehouden is tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

Artikel 10 – Wijziging algemene voorwaarden
10.1. DeenDunya behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen
11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, producten, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. U verklaart de huidige algemene voorwaarden te hebben
gelezen en goedgekeurd vóór u een bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling en het gebruik van deze website houdt
dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in. Wij proberen deze website en deze voorwaarden zo duidelijk en helder
mogelijk te maken.
11.2. Wij blijven te alle tijde beschikbaar voor vragen en opmerking. Via de klantenservice info@deendunya.nl kunt u
voor, tijdens en na het plaatsen van uw bestelling vragen stellen en/of informatie opvragen over onze producten en/of klachten
melden. Wij doen ons best om uw e-mail binnen 7 werkdagen te beantwoorden, dan wel te informeren dat de afhandeling meer
tijd vergt.
11.3. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12 – Privacy beleid
12.1. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u het recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor Direct
Marketing doeleinden, heeft u toegang tot alle informatie die DeenDunya van u bijhouden en heeft u de mogelijkheid om
eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.
12.2. Dit privacy beleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden
opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst
en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden.
12.3. Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling en voor het verstrekken van
informatie aan u. DeenDunya gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.

Artikel 13 – Copyright
13.1. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina/webshop en andere uitingen van DeenDunya mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of
verspreid worden zonder schriftelijke toestemming.
Deze website is ontwikkeld, ontworpen en wordt beheerd door:
www.deendunya.nl
Algemene Voorwaarden DeenDunya, 2021

Contactgegevens
DeenDunya
BTW: NL001557650B51
KVK: 68508565
Mail: info@deendunya.nl
Mobiel/whatsapp: +31640286664 (Nederland)

 

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.